HEAD OFFICE

BEHIND P.N.B., MAHATMA GANDHI NAGAR,

KANKARBAGH, PATNA-800026 (BIHAR)

0612-2360350 / sanjivanivf@gmail.com

AKHILESH AKHIL (PRESIDENT):9955999077

RANJAN KUMAR (SECRETARY):9386744969

RAJESH KUMAR (TREASURER):9430989735

BRANCH OFFICES

 

 

 

MAP